dr. Arthur Dauwe, psychiater

Dr. Arthur Dauwe
Psychiatercontact

'Denken.
Eerst dacht ik: niet aan denken.
Dat heb ik toen gedaan.
Maar twee seconden later
dacht ik er tóch weer aan.
Neen, zo eenvoudig is dat niet.
Want weet je wat je doet,
je denkt er óók aan
als je denkt
dat je er niet aan denken moet'

- Toon Hermans